Aktuelt

Pneumokok og influenza vaccination 2020

Begge vaccinationer er gratis, hvis man er i målgruppen, og begge vacciner anbefales, hvis du er over 65 år.

Vaccinationerne kan gives på samme tid.

Tidsbestilling til vaccination er nødvendig. Ring til klinikken efter kl 9

Influenzavaccination kan gives fra d. 1. oktober.

 

Vaccinationen er gratis for følgende grupper:

Målgrupperne er:

 • Ældre på 65+ år.
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:
  • hjerte- og karsygdomme (undtdog ikke isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
  • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter:
  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Farmaceuter
  • Kiropraktorer
  • Tandlæger
  • Afspændingspædagoger
  • Bandagister
  • Bioanalytikere
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Jordemødre
  • Kliniske diætister
  • Optometrister
  • Radiografer
  • Audiologiassistenter
  • Farmakonomer
  • Fodterapeuter
  • Neurofysiologiassistenter
  • Tandklinikassistenter
  • Tandplejere
  • Tandteknikere
  • Beskæftigelsesvejledere
  • Plejere
  • Plejehjemsassistenter
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Psykologer
  • Lægesekretærer
  • Sundhedsservicesekretærer
  • Portører
  • Paramedicinere
  • Ambulancebehandlere
  • Ambulancefører

Pneumokokvaccination er i gang og er gratis for følgende målgrupper:

 • Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination?

  For at undgå, at for mange mennesker bliver syge med pneumokokker under COVID-19, har Folketinget og regeringen besluttet at gøre vaccinationen gratis for en række borgere.

  Det betyder, at alle personer, der er fyldt 65 år, børn med udvalgte kroniske sygdomme og andre borgere, som er i særlig risiko, nu kan få vaccinationen gratis.

  Lige nu gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker dermed for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering. Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne herunder, skal du kontakte din læge. Din læge kan hjælpe med at vurdere, om du kan få vaccinationen gratis.

  Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

  • Alle personer, der er fyldt 65 år.
  • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
  • Personer, som er fyldt 2 år, med:
   • manglende eller dysfunktion af milten
   • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
   • medfødt eller erhvervet immundefekt
   • liquorlækage
   • tidligere invasiv pneumokoksygdom
   • Cochlear implantation
   • udført stamcelletransplantation
   • udført organtransplantation
  • Personer under 18 år med:
   • cyanotiske hjertesygdomme
   • hjerteinsufficiens
   • palliativ operation for hjertesygdom
   • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
   • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
   • hypodynamisk respirationsinsufficiens
   • onefrotisk syndrom
   • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID
  • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom