Rhesus negativ og anti-D

Alle gravide får undersøgt deres blodtype ved den første lægeundersøgelse. Er din blodtype RhD negativ er man særlig opmærksom på  barnets blodtype.


Hvad er en rhesus blodtype?

Der findes to forskellige rhesus blodtyper – rhesus positiv eller rhesus negativ. Der er 15 % af danske gravide, der har rhesus negativ blodtype. Rhesus blodtypen er arvelig.

Hvorfor kan det være et problem?

Hvis du venter et RhD positivt barn – det er der ca. 60 % der gør – kan man blive immuniseret. Det kan ske, hvis der sker en sammenblanding af barnets RhD positive blod og moderens RhD negative blod. Hvis man bliver immuniseret, vil man lave såkaldte antistoffer, der giver RhD positive børn blodmangel eller anden alvorlig sygdom. Vi ser årligt 10 alvorlige tilfælde af dette i Danmark, og vi vil gerne nedbringe dette antal.

Hvad kan man gøre?

I graviditeten kan man bestemme det ventede barns blodtype ved at tage en blodprøve på moderen. Det er din egen læge, der skal gøre dette. Hvis dit barn er RhD positivt, vil du blive tilbudt en indsprøjtning med anti-D immunglobulin, når du er i uge 29. Din jordemoder tjekker ved 28-ugers undersøgelsen blodprøvesvaret, og sørger eventuelt for at give dig en tid i PKU-ambulatoriet (på gangen mellem fødegang og svangreafdeling). Her får du indsprøjtningen. Der kan opstå andre situationer i graviditeten, hvor vi også vil give dit Anti-D

Efter fødslen

Når du har født, og dit barn har RhD positiv blodtype, skal du have en indsprøjtning igen med anti-D immunglobulin. Indsprøjtningen skal så vidt muligt gives indenfor 48 timer, men kan gives op til 72 timer efter fødslen. Du får et kort med et nummer på, som du skal opbevare på dig fremover, i din pung fx.

Fakta om Anti-D

Anti-D er humant immunglobulin IgG anti-D (antistoffer). Det er fremstillet fra plasma fra kvinder, der er rhesusimmuniserede. De indsprøjtede antistoffer binder sig til de røde blodlegemer fra barnets blod, der eventuelt er til stede i moderens blod og nedbryder dem. Derefter danner kroppen ikke selv nogle antistoffer. Der ses sjældent nogle bivirkninger ved indgift af Anti-D, men i meget sjældne tilfælde sker der en alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk shock). Barnet påvirkes ikke af antistofferne.

redigeret 19-08-2014