Priser

Sikringsgruppe 1

Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.

Det er gratis at få hjælp hos læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at lægen/speciallægen skal have en aftale med regionen, og at nogle læger, som har en aftale, også tilbyder privat behandling, du selv skal betale for.

For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen, der er dog en del attester, vaccinationer m.v som man selv skal betale for.

Sikringsgruppe 2

Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer. Du skal have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog, og fysioterapeuten, fodterapeuten eller psykologen skal have en aftale med regionen, for at du kan få tilskud.

Du får samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen, når du er i sikringsgruppe 2. Alle gruppe 2 sikrede skal derfor påregne en egenbetaling.

 

Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser ikke dækket af sygesikringen (priser er inkl. moms hvis ikke andet er anført):

Attester:
Motorattest:                                                                                                                                     kr. 450
Dykkerattest til fritidsdykning:                                                                                                   kr. 750
Attest ved afbestilling af rejse:                                                                                                     kr. 781,25
Medical certificate for carying medication and utensils                                                         kr. 675
Sygemelding betalt af arbejdsgiver:                                                                                            kr. 575

Forsikring og Pension
Erklæringer der ikke foreligger prisaftale på til fx. forsikring og pension

Første 15 min kr. 450 (beløb er excl. moms), herefter pr. påbegyndt 15 min kr. 450

Vaccinationer:
Influenzavaccination af patienter over 65 år:                                                                           Gratis *
Difteri og stivkrampe booster:                                                                                                     kr. 160
Pneumokokvaccine;                                                                                                                       kr. 300

Rejsevaccinationer: Vi tilbyder ikke længere rejsevaccination

* for alle over 65 år samt førtidspensionister og visse kronisk sygdomsgrupper
i perioden 1. oktober 2022 til 14. januar 2023.

Ring eller skriv hvis du ønsker råd, vejledning og oplysning
om priser på andre ydelser.