Trafikfarlig medicin

MORFIN OG TRAFIK

Der er andet end alkohol, der kan påvirke din evne til at køre bil. Denne information handler om, hvordan du styrer uden om trafikproblemer i forbindelse med indtagelse af morfin og morfinlignende medicin.

Morfin eller morfinlignende medicin er trafikfarlig medicin.

F.eks. morfin, contalgin, oxynorm, oxycontin,

tramadol, kodein, metadon, ketogan og fentanyl.

Morfin og morfinlignende medicin = Trafikfarlig medicin

Alle ved, at alkohol og trafik er en dårlig kombination. Færre ved, at kombinationen af morfin og morfinlignende medicin (stærk smertestillende medicin) og trafik kan være mindst lige så farlig.

Denne type medicin kan ligesom alkohol virke sløvende eller berusende. Det kaldes ”trafikfarlig medicin”, fordi den kan nedsætte din reaktionsevne, din koncentration og din muskelkoordination.

Påvirkningen i de første uger af en behandling svarer til en alkoholpromille på 0,6-1,2.

Det kan give farlige situationer i trafikken og du kan blive dømt efter færdselsloven, hvis medicinen påvirker din evne til at køre bil.

Du bør derfor være opmærksom på, hvornår du må sætte dig bag rattet i din bil. Det samme gælder motorcykel, cykel og arbejde med farlige maskiner.

Stabil langtidsbehandling

Patienter, der er i stabil og velreguleret behandling med langtidsvirkende morfin har kun en ganske let påvirkning af deres evne til at køre i bil. Færdselsloven tager højde for dette og det er tilladt at føre motorkøretøj under påvirkning af medicin efter lægelig ordination, hvis man er i stand til at gøre dette på fuldt betryggende vis.

Man kan dog straffes for overtrædelse af føreevnekriteriet og kørefejl i tilfælde af f.eks. usikker kørsel eller uheld. Politiet kan forlange en blodprøve og sagen kan forelægges Retslægerådet, der vurderer den og eventuelt anbefaler retsforfølgelse ved domstolene.

Du må ikke køre bil hvis:

• Du opstarter behandling med morfin

• Du tager korttidsvirkende morfin

• Du får øget din dosis af langtidsvirkende morfin

• Du drikker alkohol – selv et enkelt glas øl eller vin forstærker den sløvende virkning kraftigt

• Du føler dig søvnig, sløv, træt, utilpas eller svimmel

Du kan godt køre bil hvis:

Du er i en stabil behandling med langtidsvirkende morfin og har været det i mere end 14 dage og din læge har sagt god for det (se iøvrigt forbehold ovenfor)

Er du i tvivl?

Er du i tvivl, om du kan køre bil, kan du henvises til en køreteknisk prøve ved politiet.

Anden medicin kan også være trafikfarlig

Vær opmærksom på medicin med rød advarselstrekant og tal med lægen hvis du er i tvivl eller har spørgsmål