Konsultation

Konsultation foregår efter aftale.
 
Medbring altid sygesikringskort ved konsultation.
 
Hjemmebesøg efter aftale.